Saigon 1960s – Có lẽ là đường Đồng Khánh by -m…

Saigon 1960s – Có lẽ là đường Đồng Khánh by -manhhai- #flickstackr

Flickr: https://flic.kr/p/21NWph5